הוועד האולימפי הבינלאומי פרסם תוכנית פעולה בנושא הוגנות, הכללה ואי-אפליה על בסיס זהות מגדרית ומין

הוועד האולימפי הבינלאומי פרסם תוכנית פעולה בנושא הוגנות, הכללה ואי-אפליה על בסיס זהות מגדרית ומין

מאת :הוועד האולימפי הבינלאומי

לאחר תהליך התייעצות של שנתיים עם יותר מ-250 ספורטאים ובעלי עניין, הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) פרסם היום את תוכנית העבודה החדשה שלו בנושא הוגנות, הכלה ואי-אפליה על בסיס זהות מגדרית וריאציות מין.

באמצעות תוכנית זו, ה-IOC מבקש לקדם סביבה בטוחה ומסבירת פנים לכל המעורבים בתחרויות ספורט מקצועית, בהתאם לעקרונות המעוגנים באמנה האולימפית. מסגרת התוכנית מכירה בתפקיד המרכזי שממלאים הקריטריונים בספורט המאורגן לעניין הזכאות והבטחת ההוגנות בעיקר בקטגוריית הנשים.

מסמך מסגרות פעולה של התוכנית פורסם כחלק מהמחויבות של הוועד האולימפי הבינלאומי לכבד את זכויות האדם וכחלק מהפעולות הננקטות לטיפוח שוויון והכלה בין המינים. במסגרת זו, מכיר הוועד האולימפי הבינלאומי בכך שעליו לפקח על ענפי הספורט והגופים המנהלים אותם כדי שידעו לקבוע כיצד ספורטאי עשוי להיות ביתרון לא פרופורציונאלי בהשוואה לחבריו, תוך התחשבות באופי של כל ענף ספורט. מטרת המסגרת החדשה היא להציע לגופי ספורט - במיוחד אלה שאחראים על ארגון תחרות ברמה עילית - גישה ל-10 עקרונות מנחים שיעזרו להם לפתח כל אחד את הקריטריונים המתאימים לענף הספורט שלו. גופי הספורט יצטרכו גם לשקול היבטים אתיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים מסוימים שעשויים להיות רלוונטיים בהקשר שלהם.

מסמך הפעולה פותח כאמור בעקבות התייעצות מקיפה עם ספורטאים ובעלי עניין שכלל ספורטאים, פדרציות בינלאומיות וארגוני ספורט אחרים, כמו גם מומחים לזכויות אדם, משפטים ורפואה. הוא מחליף ומעדכן הצהרות קודמות של הוועד האולימפי הבינלאומי בנושא זה. המסגרת מכירה בצורך להבטיח שכולם, ללא קשר לזהות המגדרית או וריאציות המין שלהם, יוכלו לעסוק בספורט בסביבה בטוחה ונטולת הטרדות שמכירה ומכבדת את הצרכים והזהות שלהם ואת האינטרס של כולם להשתתף בתחרות הוגנת שבה לאף משתתף אין יתרון לא הוגן או לא פרופורציונאלי על מתחריו.

הוועד האולימפי ציין עוד כי רוב תחרויות הספורט המאורגנות ברמה גבוהה מבוצעות עם קטגוריות גברים ונשים המתחרות בנפרד ובהקשר זה העקרונות הכלולים במסגרת הפעולה נועדו להבטיח שהתחרות בכל אחת מהקטגוריות הללו תהיה הוגנת ובטוחה ושספורטאים לא יוחרמו רק על בסיס זהותם הטרנסג'נדרית או וריאציות המין שלהם.

תוכנית הפעולה החדשה תזכה להשקה מקיפה שתכלול סמינרים מקוונים מיד לאחר משחקי החורף האולימפיים בייג'ין 2022.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.