איגוד הכדורעף בישראל

יו"ר: רינה דוד
מנכ"ל: זוהר בר נצר

לוגו איגוד הכדורעף בישראל

Federation Internationale De Volleyball