תקנון העמותה – הוועד האולימפי בישראל

תקנון הוועד האולימפי בישראל – דצמבר 2019