שוויון מגדרי וערכים

קידום ערכים חינוכיים ספורטיביים

 

המשחקים האולימפיים, המתקיימים אחת לארבע שנים הם האירוע הגדול והנצפה ביותר בעולם כולו. המסר האולימפי – אחווה, אחדות, תרבות, ניצחון ושוויון. יישום וחווית המשחקים היא הדרך הטובה ביותר להבנת משמעות המשחקים האולימפיים. הוועד האולימפי – ארגון הגג של הספורט בישראל, אחראי על הכנתן ושיגורן של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים.

כחלק מתהליך ההכנה, הליווי והתמיכה של הוועד האולימפי בספורטאי העילית של ישראל אנו מאמינים בחיזוק הקשר בין הספורטאים לקהילה ובין הקהילה לספורטאים, כדי לבנות בסיס תמיכה ואהדה ששיאו במשחקים האולימפיים.

הוועד האולימפי מקיים פעילויות בבתי הספר, כדי לקדם ערכים חינוכיים ספורטיביים, על מנת לאפשר פעילות גופנית בצד למידה פעילה של מגוון נושאים הקשורים לתוכנית הלימודים הבית סיפרית.

הפעילות בבתי הספר תורמת לפיתוח והבנה של הרעיון האולימפי תוך מתן הדגשים על מוטיבים של ערכים חברתיים ובית ספריים של שיתוף פעולה, השתתפות ומשחק הוגן.

פעילות זו תעלה את קרנו של בית הספר בקהילה המקומית תוך חשיפה באמצעי התקשורת המקומית שיסקרו התקשורת המקומית שיסקרו את הפעילות בבית הספר.

 

יום אולימפי בבתי ספר

 

המשחקים האולימפיים, המתקיימים אחת לארבע שנים הם האירוע הגדול והנצפה ביותר בעולם כולו. המסר האולימפי – אחווה, אחדות, תרבות, ניצחון ושוויון.

יישום וחווית המשחקים היא הדרך הטובה ביותר להבנת משמעות המשחקים האולימפיים.
הוועד האולימפי – ארגון הגג של הספורט בישראל,אחראי על הכנתן ושיגורן של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים.

כחלק מתהליך ההכנה, הליווי והתמיכה של הוועד האולימפי בספורטאי העילית של ישראל אנו מאמינים בחיזוק הקשר בין הספורטאים לקהילה ובין הקהילה לספורטאים, כדי לבנות בסיס תמיכה ואהדה ששיאו במשחקים האולימפיים.

הוועד האולימפי מקיים פעילויות בבתי הספר, כדי לקדם ערכים חינוכיים ספורטיביים, וזאת על מנת לאפשר פעילות גופנית בצד למידה פעילה של מגוון נושאים הקשורים לתוכנית הלימודים הבית ספרית.

היום האולימפי יפתח הבנה ועניין באידיאלים האולימפיים, והם יסייעו בפיתוח כישורים חברתיים וערכיים לכלל אוכלוסיית בית הספר. היום האולימפי יעלה את קרנו של בית הספר בקהילה המקומית.היום האולימפי יפרסם את בית הספר בעזרת אמצעי התקשורת המקומית שיסקרו את הפעילות בבית הספר.

האירוע האולימפי יכול להתקיים במגוון מתכונות: יום אולימפי, שבוע אולימפי, משחקים אולימפיים, שילוב אירועים אולימפיים או שנה אולימפית.
מדוע לקיים אירוע אולימפי בבית הספר?

• כדי לקדם ערכים חינוכיים – ספורטיביים בבית הספר באמצעות פעילות מהנה לכלל אוכלוסיית בית הספר.

• כדי לאפשר פעילות גופנית בצד למידה פעילה של מגוון נושאים הקשורים לתוכנית הלימודים הבית סיפרית.

• כדי לערוך אירוע בית סיפרי כולל המבוסס על ערכי הרוח האולימפית – שיתוף פעולה, השתתפות פעילה ומשחק הוגן.

 


הקשר בין ספורט לאיכות הסביבה

איכות הסביבה איננה יודעת גבולות, הפגיעה בה או השמירה עליה הן בעלות השפעה גלובלית ומקומית כאחד ובסופו של דבר היא משפיעה על כל אחד ואחד מאתנו בחיי היום יום מבלי להתחשב בגבולות ובהרגלי התרבויות, הדת והשפות שבנינו.

בעקבות ועידת "כדור הארץ" אשר התקיימה בריו דה ז'נרו בשנת 1992 עלתה מודעות תושבי כדור הארץ לבעיות איכות הסביבה ומדינות רבות החלו לנקוט ב"מדיניות אקולוגית" כדי לצמצם ואולי אף לתקן נזקים שנגרמו בעבר ולמנוע נזקים בעתיד. 

התנועה האולימפית מתוך הכרה בחשיבות המכרעת שיש לשמירה על איכות הסביבה על עתיד האנושות ובכלל זה כמובן על התפתחות הספורט הכירה במהלך קונגרס האחדות קונגרס יובל המאה של הוועד האולימפי – שהתקיים בשנת 1994 בפריז בחשיבות הסביבה ובפיתוח בר קיימא, הכרה שהובילה להכללה של פיסקה באמנה  האולימפית.

ה- IOC הכיר באחריות המיוחדת שלו במונחים של קידום ופיתוח בר קיימא ואשר מתייחסת לסביבה כאל המימד השלישי של האולימפיזם, לצד ספורט ותרבות. לאור כל זאת הוחלט ב- 1995  ליצור את וועדת ספורט ואיכות הסביבה.

תפקידה של הוועדה הוא לייעץ למועצת המנהלים של ה- IOC לגבי המדיניות שעל הוועד האולימפי הבינלאומי ולתנועה האולימפית  לאמץ במונחים של שמירה על הסביבה ותמיכה בפיתוח בר קיימא, ודרך חברי הוועד לתמוך בתכניות ובפעילויות ה- IOC בתחום.

 

המשחקים האולימפיים הם בראש וראשונה נוגעים לספורט ובספורטאים אבל בד בבד הם יכולים להביא לתוצאות חשובות שונות בתחום הסביבתי באם הם מתוכננים ומנוהלים בצורה שתקטין את הפגיעה בסביבה.

 

מאז שנות ה- 90 התנועה האולימפית שמה דגש על הסביבה ושמירתה לאורך המחזורים של המשחקים האולימפיים והכירה בחשיבותה: "המשחקים הירוקים". כל עיר המבקשת להתמודד על אירוח המשחקים האולימפיים מתחייבת על שמירת איכות  הסביבה ובתהליך הקמת התשתיות למשחקים ובמהלך המשחקים עצמם.

 

אג'נדה 21

 

בועידת פסגת כדור הארץ בריו דה ז'נרו בשנת 1992 התקבלה תכנית היישום "אג'נדה 21 " ,המצטטת בין היתר שאנו מחויבים לאמץ קריטריונים אקולוגיים בספורט – המשמעות היא "חשיבה ירוקה" בתכנון ובבניית מתקני ספורט, בארגון ובניהול אירועי ספורט ובבחירת ביגוד וציוד ספורט.

 

האמנה הירוקה

 

 

ארגון הוועדים האולימפיים האירופאים הרחיב את הנאמר ב"אג'נדה 21" שכלל קוד התנהלות והתנהגות.

 

 

אנשי ספורט מחויבים: 

לכבד את הסביבה הטבעית והאורבאנית
לכבד את מתקני הספורט בשימוש הולם וזהיר
לסייע באחזקת מתקנים תקינה
להימנע מצריכה בזבזנית של  מים, אנרגיה ומשאבים נוספים
להימנע מגרימת זיהום והשלכת פסולת
להשתדל לצרוך תחבורה ציבורית או סביבתית
לבחור ביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית

ספורטאים מתבקשים להשתמש במעמדם לקדום ערכים סביבתיים:
לתת דוגמא אישית בהתנהגותם במגרש/זירה/אתר התחרות ומחוצה להם
לבחור ולהשתמש בביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית
ליטול חלק בקמפיינים שמטרתם קדום נושאים סביבתיים
להשתמש במתקני ספורט תוך רגישות סביבתית, וכך גם בסביבה

צופים בבואם לצפות בתחרויות ספורט מתבקשים:
לכבד את יריביהם: ספורטאים/שחקנים ואוהדים
לא להשחית מתקני ספורט וציוד ספורט
להימנע מהשלכת פסולת
להגיע באמצעי תחבורה ציבוריים או סביבתיים

 

ארגוני ספורט מחויבים:

לארגן אירועי ספורט
לארגן ולקדם פעילות ספורטיבית בטבע
להקים ולנהל מתקני ספורט
לנטר את צריכת המים / האנרגיה ומשאבים נוספים
לקדם ערכים סביבתיים
לבחור ביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית

 

 

חזרה לעמוד הבית