אתר הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט (INADO ) עלה לאויר !!!

 

באתר תוכלו להתעדכן,ללמוד,לקרוא  ולהוריד חומרי הסברה וטפסים נדרשים על מנת להערך נכונה לתחרויות בארץ ובעולם, להימנע מסיכונים,לעיין במידע אודות פסיכולוגית הספורט, אורח חיים ספורטיבי ובריא ועוד!

 

לכניסה לאתר לחצו כאן

 


 

הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט, הוקמה בועד האולימפי בישראל, מתוקף האמנה הבינלאומית של WADA – הגוף העולמי האמון על איסור סימום ושימוש בחומרים ושיטות אסורים בספורט.

הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט הינה, הזרוע הלאומית של WADA בישראל .

 

הוועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט, היושבת על- יד הועד האולימפי, הינה גוף בלתי תלוי ופועלת  ללא משוא פנים למיגור תופעת הסמים והשימוש בחומרים ושיטות אסורים בספורט בישראל.

 

התקנון של הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט, מאגד את כל הנהלים,הכללים וההנחיות בנושא הסימום הספורטיבי כמתחייב מהקוד הרפואי של הוועד האולימפי הבינלאומי.

תכני פעילות הוועדה הממלכתית למניעת  סימום בספורט :

 קביעת מדיניות בדיקות הסמים בישראל (תדירות,ענפים,תחרויות,אימונים וכו')

 מינוי והכשרת צוותי בדיקה ופיקוח עליהם

 חינוך הסברה (פרסומים, הסברות, רשימת חומרים אסורים,ניירות עמדה וכיו"ב)

 שיפוט וענישה (בית הדין המשמעתי של הוועדה)

 גיבוש עמדה והצעה למדיניות ולתקנון לאומיים-כוללים באשר להרתעה וענישה.

 קשרים בינ"ל עם מעבדות בדיקה בארץ ובחו"ל

 קשרים עם גופים בינלאומיים הקשורים לנושא סימום בספורט

 

מערך החינוך וההסברה של הוועדה הממלכתית , הפיק ארבעה פליירים  המאגדים בתמציתיות חובותיך וזכויותיך  כספורטאי. הרצאה לספורטאים ומאמנים יש לתאם מול מזכירת הועדה: galsurfing@walla.com 

 

בברכת ספורט נקי !