הוועד האולימפי בישראל מצטרף למאמץ העולמי וחותם על האמנה של האו"ם

 

לקראת המשחקים האולימפיים פריז 2024, הוועד האולימפי בישראל מקדם תכנית קיימות לאומית בספורט שתבטיח אימפקט משמעותי במלחמה על הגנת הסביבה תוך עשייה של פעילות ספורטיבית וחיבור הערכים האולימפיים.

הוועד האולימפי הבין-לאומי החליט להטמיע תפיסת קיימות, המשקללת אתגרים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, הן בתהליכי קבלת החלטות וביישומן והן כאחד מעמודי התווך של פעילותו. בתוך כך, אימץ את תכנית הפעולה של האו"ם, הכוללת שבעה-עשר יעדים שיש להטמיע כדי להוביל להתפתחות עולמית בת-קיימא עד שנת 2030, וקרא לארגוני הספורט המובילים בעולם לחתום על האמנה "ספורט למען אקלים" של הארגון.

 

העיקרון המכונן של היעדים הללו הוא "לא להשאיר אף אחד מאחור", כל זאת במטרה להבטיח איכות חיים, רווחה אנושית ושגשוג לכולם ובמגוון תחומים, תוך תמיכה הדדית על ידי למידת עמיתים, הפצת שיטות ותוכניות פעולה ופיתוח כלים חדשים. היוזמה פועלת להשגת שתי מטרות מרכזיות: הצגת מסלול ברור לקהילת הספורט העולמית לקידום פעולות

למיתון משבר האקלים ושימוש בספורט ככלי מאחד ליצירת סולידריות בין אזרחי העולם ולקידום פעולות למען מיתון משבר האקלים.

 

לאחרונה ארגוני ספורט שונים בעולם, וביניהם הוועד האולימפי הבין-לאומי, הציגו חזון לקידום הקיימות בספורט ותוכנית פעולה להשגת היעדים לפתוח בר-קיימא של האו"ם. גם הוועד האולימפי בישראל החליט להוביל תוכנית מקיפה לקידום הקיימות בספורט בישראל, על מנת להגביר את המודעות לנושא, לתת השראה לגופי ספורט, ספורטאים ואוהבי ספורט ולהוביל שינויי. לשם כך החליט להטמיע אסטרטגיית קיימות בפעילות הליבה של הארגון; לעורר השראה, להוביל ולסייע לגופי הספורט בישראל בהטמעת עקרונות הקיימות; ולרתום את הציבור הרחב באמצעות הסברה וחינוך.

 

מטרת העל של אסטרטגיית הקיימות של הוועד האולימפי בישראל הינה שיפור מתמיד של הביצועים של מגזר הספורט בתחום הקיימות ובניית תשתית ספורטיבית וקידום חינוך ספורטיבי בני-קיימא. לפיכך, הפעילות של הוועד האולימפי בישראל בתחום הקיימות תהייה בשלושה תחומי השפעה עיקריים, המשלימים זה את זה, שהצעדים בהם יעשו בו-זמנית: פעילות של הוועד האולימפי כארגון, בישראל וכחלק מהתנועה האולימפית, פעילות של הוועד האולימפי מול האיגודים, האגודות והספורטאים, ופעילות של הוועד האולימפי מול הציבור הרחב.

 

יעל ארד, יו"ר הוועד האולימפי בישראל: "לצד ליבת הפעילות של הספורט האולימפי ההישגי בישראל, בשנתיים האחרונות אנחנו פועלים רבות לעל מנת לנצל את השפעתינו בחברה בישראל ולהוביל מהלכים לעשיית טוב. אני גאה לחתום היום בשם הארגון, על האמנה המשותפת לאו"ם ולוועד האולימפי העולמי, עליו חתמו עד כה כ -50 וועדים אולימפיים ולהוביל יחד עם פרופ' וולפסון, שהתגייס לסייע לנו בתמיכת המערך החינוכי של הוועד האולימפי בישראל, ולקחת מחוייבות על נושא הקיימות בעולם הספורט בישראל. אחרי תהליך למידה ממושך שעשינו בנושא, אני בטוחה שגופי ספורט נוספים יצטרפו אלינו במשימה החשובה הזו ולטובת הדורות הבאים".

 

פרופ׳ עדי וולפסון, יו״ר ועדת הקיימות בוועד האולימפי בישראל: ״המשבר האקולוגי- אקלימי הוא אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האנושות. בתוך כך, גם לפעילות ספורטיבית יש השפעה על הסביבה הטבעית והיא בו-בזמן מושפעת משינויים סביבתיים. בדבבד, הספורט, שהוא אחד הפעילויות החברתיות הפופולריות ביותר בעולם, יכול להיות סוכן שינוי וכלי מרכזי לקידום של פיתוח בר-קיימא. הוועד האולימפי בישראל מצטרף היום לגופי הספורט הגדולים והחשובים בעולם, ולוקח על עצמו אחריות ומחויבות להביא את בשורת הקיימות בספורט לאזרחי ישראל ולהוביל את התחום.״

 

לידיעה באנגלית – English – United for a Greener Future