שר הספורט חילי טרופר ושר המשפטים אבי ניסנקורן מאמצים את המלצת הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת למניעת הטרדה מינית

מאת: הוועד האולימפי בישראל

הוועד האולימפי בישראל מברך את שר הספורט חילי טרופר ושר המשפטים אבי ניסנקורן על החלטתם החשובה לאמץ את המלצת הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, בראשות עודד פורר לגבש תקנות למניעת הטרדה מינית בקרב ספורטאים וספורטאיות, ולהחיל את החוק למניעת הטרדה מינית גם על ארגוני הספורט לרבות החובה לערוך הדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית ומוגנות אחת לשנה.

אנו בוועד האולימפי בישראל נמשיך לפעול למימוש אחריותנו לאפשר לספורטאים והספורטאיות סביבת אימון ותחרות מוגנים.

צילום: עמית שיסל

ארגוני הספורט והציבור הרחב מוזמנים על ידי משרד המשפטים להעיר על הנוסח האחרון – הקליקו כאן

שר התרבות והספורט חילי טרופר