קליעה: מדליית ארד לאולימפי סרגיי ריכטר בגביע העולם בקוריאה

קליעה: מדליית ארד לאולימפי סרגיי ריכטר בגביע העולם בקוריאה

מאת: הוועד האולימפי בישראל

מדליית ארד לקלע סרגיי ריכטר בגביע העולם בקוריאה!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.