ולדיסלב ביקנוב נפסל במרוץ ל-1,500 מטר באולימפיאדת החורף