התעמלות מכשירים: פתיחה חזקה לישראלים באליפות אירופה