הספורט הישראלי זועק – די לאלימות נגד נשים!

הוועד האולימפי בישראל והספורטאים האולימפיים הישראלים לדורותיהם זועקים די לאלימות נגד נשים!