הנהלת הוועד האולימפי בישראל ציינה היום את יום האישה הבינלאומי

מאת: הוועד האולימפי בישראל

הנהלת הוועד האולימפי בישראל ציינה היום (7.3.2021) את יום האישה הבינלאומי. יגאל כרמי, יו"ר הוועד האולימפי בישראל אמר: "קידום השוויון המגדרי בספורט ובכלל הוא בעל חשיבות לאומית מהמעלה הראשונה. אנו מאמינים שנצליח לשנות את המציאות ולקדם שוויון מגדרי בספורטעל- ידי פעולות בכל הרבדים של הנהלת הוועד האולימפי בישראל ברוח התנועה האולימפית, בראשותו של ד"ר תומאס באך, המוביל בנחישות עמדה ברורה ומעשים החותרים לשוויון מגדרי".

"לצד טיפוח וקידום ספורטאי וספורטאיות העלית בישראל, תפקידנו לשמור ולפעול לאורם של הערכים האולימפיים ובכללם שוויון בין המינים וחיזוק תפקיד הספורט בחברה, המהווה אחת הפלטפורמות העוצמתיות לשינוי פני המציאות עבור ילדות, נערות ונשים. האמנה לשוויון מגדרי עליה חתמנו בוועד האולימפי בישראל בשנת 2018 מהווה מצפן מתווה דרך. אישרנו את התקינה המגדרית והתכנית האסטרטגית הרב שנתית לקידום השוויון המגדרי ואנו מחויבים לה" אמר כרמי.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל: "הושגה התקדמות רבה בקידום שוויון מגדרי בזכות החלטתנו להקים ועדה ייעודית לקידום הנושאים המגדריים, שיתוף פעולה עם מנהל הספורט, עבודה עם איגודי הספורט שהצטרפו לקריאתנו וכל הספורטאים והספורטאיות המחויבים לנושא ופועלים לקידומו. לפני מספר חודשים, פרסמנו את תמונת המצב בספורט האולימפי בישראל. אנו נמשיך לתקצב פעילויות, לנטר התקדמות ולהציב את הנושא על סדר יומנו תוך חתירה לצמצום הפערים המפלים".

יעל ארד יו"ר ועדת הספורט בוועד האולימפי בישראל: "רק ייצוג שווה של ספורטאיות ומאמנות, מימון המעודד צמיחה ושוויון לנשים, סלילת הדרך לנשים לקבל הכשרה לניהול ספורט והעלאת המוטיבציה של נשים להתפתח בעולם הספורט יביא לשוויון אמיתי בספורט וישפיע גם על החברה הישראלית. "

סוזי יוגב, יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי: "תכלית פעולותיה של הוועדה לשוויון מגדרי, להאיץ את התהליכים להבטחת שוויון מגדרי בספורט באמצעות הוועד האולימפי בישראל. אני יודעת שיש לנו מנהיגי ומנהיגות ספורט רבים, בעלי קול חזק ומשפיע, אשר בנאורותם כבר פועלים ויוצרים שינוי במקומותיהם. עם זאת, שינוי בספורט בישראל נוכל לעשות אם נעשה הרבה יותר, הרבה יותר מהר וביחד!"