הנהלת הוועד האולימפי בישראל אישרה את התכנית האסטרטגית הרב שנתית להטמעת השוויון המגדרי

מאת: הוועד האולימפי בישראל

הנהלת הוועד האולימפי בישראל אישרה היום (5.7.2020) את התכנית האסטרטגית הרב שנתית להטמעת השוויון המגדרי.

התקינה המגדרית מהווה מצפן מנחה פעולה אסטרטגי להטמעת השוויון המגדרי בוועד האולימפי בישראל לשנים 2020-2024. בראש צוות ההיגוי עמדה סוזי יוגב, יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי.

את התקינה כתבו  ד"ר מירה חניק והדוקטורנטית למגדר יעל שפירא, לאחר עבודת עומק בתכנים רלוונטיים של ה- IOC ואחרים, כמו גם שיחות עם מגוון בעלי תפקידים וספורטאיות מעולם הספורט. 

תכלית התכנית האסטרטגית להניע שינוי מהותי במהירות תוך סטנדרטיזציה לוועד האולימפי בישראל ובשלב הבא לאירגוני הרוחב המאוגדים תחתיו.

להלן פירוט עשרת מדדי התקינה המגדרית המהווים מצפן מנחה פעולה:

·       השתתפות מלאה של נשים במשחקים האולימפיים
·       תפקידים  וייצוג בדרגי ניהול  
·       תקציבים  שוויוניים
·       שוויוניות בפרסים/מלגות/תמריצים
·       הכשרת וטיפוח מאמנות  
·       מוגנות בספורט – מניעת הטרדות, התעללויות , ביזוי ואלימות
·       מתן כיסוי ספורטיבי תקשורתי הוגן ומאוזן מגדרית
·       מעבר לקריירה חדשה  
·       תרבות ארגונית ומנהיגות שוויון מגדרי 
·       מערכת ניטור ומעקב