היום (5.6.24) מצוין יום איכות הסביבה העולמי

היום (ה-5.6) מצוין יום איכות הסביבה העולמי, יום בו מקדם האו"ם את המודעות הסביבתית ומעודד פעילות חיובית לשמירה על הסביבה. לפעילות ספורטיבית, יש השפעה ישירה על הסביבה הטבעית, בעיקר בהיבט של שימוש במשאבי חומר ואנרגיה, שגורמים לייצור פסולות ופליטות של מזהמי אוויר וגזי חממה.
 
זיהום האוויר ושינויי האקלים גם משפיעים על היכולת לקיים פעילות ספורטיבית ואירועי ספורט וכן על הביצועים של הספורטאים. אולם ספורט יכול גם להוות סוכן שינוי וכלי לפיתוח בר-קיימא, המשקלל יחד היבטים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.
 
בימים אלו מוביל הוועד האולימפי בישראל תוכנית מקיפה לקידום הקיימות בספורט בישראל.
מטרת התוכנית להוביל את תחום הקיימות בספורט הישראלי ולקדם אחריות ומחויבות סביבתית וחברתית במדינה, וכן להגביר מודעות ולתת השראה לגופי ספורט, ספורטאים ואוהבי ספורט, על מנת להוביל לשינויי דרכי מחשבה ופעולה.