היום החל חודש המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן השד

נשים הקפידו להיבדק!