החלקה אמנותית: ישראל חמישית בתחרות הקבוצתית בפיונגצ'אנג 2018