הוועד האולימפי בישראל מפרסם את הקריטריונים לטוקיו 2020

הוועד האולימפי בישראל מפרסם את הקריטריונים לטוקיו 2020

מאת: הוועד האולימפי בישראל

 

עם תחילתה של השנה החדשה – 2019 מפרסם הוועד האולימפי בישראל את הקריטריונים לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. המועד האחרון לקביעת הקריטריון לטוקיו  יהיה 30 ביוני 2020.

 

הקריטריונים נקבעו בתום עבודה קפדנית של דיונים וסיעורי מוחות שנמשכו כמעט שנתיים אותם ביצעה היחידה לספורט הישגי, יחד עם איגודי הספורט. בתהליך זה התבצע ניתוח  של המשחקים האולימפיים הקודמים ממנו התברר כי98% מזוכי המדליות בריו 2016 היו מדורגים לפני תחילת המשחקים האולימפיים במקומות 1-16.

 

הקריטריונים עברו תהליך ארוך עד שאושרו. היחידה לספורט הישגי הציגה המלצותיה למנהלת הספורט ההישגי, לוועדת הספורט של הוועד האולימפי בישראל, להנהלת הוועד האולימפי בישראל ולבסוף הם הוצגו בפני האסיפה הכללית שהתקיימה בחודש שעבר ואושרו על ידה.

 

הדרישות המקצועיות ותנאי הסף לקראת טוקיו 2020 הוקשחו. המטרה היא שבמשלחת ישראל יכללו כמה שיותר ספורטאים עם בשלות מקצועית ובעלי יכולת לממש את הפוטנציאל שלהם ברגעי האמת. 

 

השאיפה המקצועית של הוועד האולימפי בישראל לחזור מטוקיו עם שתי מדליות אולימפיות, בתקווה לזכות במדליה אולימפית בענף חדש שכן עד כה זכו הספורטאים הישראליים במדליות אולימפיות בענפי הג'ודו, הגלישה והקאיקים. מטרה נוספת היא להכפיל את מספר הגמרים של ספורטאי ישראל מריו 2016  ולהגיע לעשרה גמרים.

 

הוועד האולימפי בישראל רואה חשיבות רבה בשילוב ספורטאים בענפים חדשים כפי שהיה בריו 2016 כשלראשונה השתתפו ספורטאים באופני הרים, בגולף ובטריאתלון. הראייה היא לטווח רחוק שכן הספורט ההישגי בישראל נמצא בתהליך של חילופי דורות ואנו מקווים שספורטאים צעירים וצעירות יבצעו קפיצת מדרגה בדרך למשחקים האולימפיים שיהיו בפריז 2024. עבורם, הסף הישראלי יהיה גמיש יותר מזה של הספורטאים הבוגרים.

 

יצויין שספורטאים שקבעו את הקריטריון במהלך 2019 ידרשו לעמוד במבחן הוכחת יכולת גם במהלך 2020.

 

אלה תנאי הסף למשלחת ישראל למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020

 

1 - על מנת להעפיל למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 יהיה על ספורטאי/ת להשיג את הקריטריון הבין לאומי, כפי שהוגדר על ידי ההתאחדות הבין לאומית הרלוונטית. בנוסף, יהיה על הספורטאי/ת לעמוד בתנאי הסף הישראלי.

 

  2 - בתמצית, על מנת לעמוד בתנאי הסף הישראלי יהיה על הספורטאי/ת:

 

1 - לקבוע הישג המהווה לפחות קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי. המועד לקביעת תנאי הסף הישראלי -1 לינואר 2019 עד ה- 30 ביוני 2020.

 

2 - ספורטאים צעירים, קרי, ספורטאים שאינם מבוגרים ביותר משנה מגיל נוער (בהתאם לכל ענף), יצטרכו לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.

 

3 - בענפים חדשים, קרי, ענפים להם הופעה ראשונה במשחקים האולימפיים וענפים שלא יוצגו ב- 20 השנה האחרונות (מסידני 2000, כולל), לא יידרשו תנאי סף ישראלים.

 

4 - בענפים בהם מספר המשתתפים בתחרות/ קטגוריה במשחקים האולימפיים הוא 16 משתתפים ומטה לא יידרשו תנאי סף ישראלים (כולל תחרויות שליחים).

 

5 - בענפים אישיים, בתחרויות קבוצתיות, יצטרכו הספורטאים/ות לעמוד בקריטריון הבין לאומי. בנוסף, יהיה על כלל חברי הקבוצה לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי, למעט ספורטאי אחד שיחוייב לסגל בכיר בלבד.

 

3 - ספורטאים אשר עמדו בקריטריון הבין לאומי והישראלי בשנת 2019, ידרשו להפגין רמה הישגית נדרשת בשנה האולימפית ("הוכחת יכולת"). לשם כך יצטרכו לקבוע הישג המהווה לפחות קריטריון לסגל בכיר של היחידה לספורט הישגי. המועד לקביעת הישג המהווה "הוכחת יכולת" -1 לינואר 2020 עד ה- 30 ליוני 2020.

 

4 - על מנת להעפיל למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 יהיה על ספורטאי/ת להשיג את הקריטריון הבין לאומי, כפי שהוגדר על ידי ההתאחדות הבין לאומית הרלוונטית. בנוסף, יהיה על הספורטאי/ת לעמוד בתנאי הסף הישראלי.

 

5 - בתמצית, על מנת לעמוד בתנאי הסף הישראלי יהיה על הספורטאי/ת:

 

6 - לקבוע הישג המהווה לפחות קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי. המועד לקביעת תנאי הסף הישראלי -1 לינואר 2019 עד ה- 30 ליוני 2020.

 

7 - ספורטאים צעירים, קרי, ספורטאים שאינם מבוגרים ביותר משנה מגיל נוער (בהתאם לכל ענף), יצטרכו לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.

 

8 - בענפים חדשים, קרי, ענפים להם הופעה ראשונה במשחקים האולימפיים וענפים שלא יוצגו ב- 20 השנה האחרונות (מסידני 2000, כולל), לא יידרשו תנאי סף ישראלים.

 

9 - בענפים בהם מספר המשתתפים בתחרות/ קטגוריה במשחקים האולימפיים הוא 16 משתתפים ומטה לא יידרשו תנאי סף ישראלים (כולל תחרויות שליחים).

 

10 - בענפים אישיים, בתחרויות קבוצתיות, יצטרכו הספורטאים/ות לעמוד בקריטריון הבין לאומי. בנוסף, יהיה על כלל חברי הקבוצה לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי, למעט ספורטאי אחד שיחוייב לסגל בכיר בלבד.

 

6 - ספורטאים שעמדו בקריטריון הבין לאומי והישראלי בשנת 2019, ידרשו להפגין רמה הישגית נדרשת בשנה האולימפית ("הוכחת יכולת"). לשם כך יצטרכו לקבוע הישג המהווה לפחות קריטריון לסגל בכיר של היחידה לספורט הישגי. המועד לקביעת הישג המהווה "הוכחת יכולת" -1 לינואר 2020 עד ה- 30 ליוני 2020.

 

7 - יודגש כי האמור אינו בא להחליף את האמור והמפורט באמות המידה לסגלי היחידה לספורט הישגי לשנת 2019 המצורפת בזה, אלא רק לתמצת מעיקריו, וכי בכל מקרה של סתירה בין האמור במכתב זה, לבין חוברת הקריטריונים, יגברו הוראות החוברת.

 

8 - באחריות האיגודים לוודא כי תנאי סף אלה יימסרו לכל הגורמים הרלוונטיים ויפורסמו באמצעי הדיווח המקובלים באיגודים/התאחדויות לא יאוחר מיום 31.1.19.

 

 

בתמונות : ירדן ג'רבי ואורי ששון - המדליסטים מריו 2016