הוועדה לשוויון מגדרי קיימה היום ישיבת סיכום שנה חגיגית

מאת: הוועד האולימפי בישראל

הוועדה לשוויון מגדרי קיימה היום, 13.12.2022, ישיבת סיכום שנה חגיגית. בישיבה השתתפו יעל ארד יו״ר הוועד האולימפי בישראל וגילי לוסטיג מנכ״ל הוועד האולימפי בישראל.

טיפוח השוויון בין המינים וחיזוק השתתפותן של נשים בספורט ובאמצעותם יצירת שינוי חברתי הינם חלק ממשימות המפתח של הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי בישראל.

הוועדה, שהוקמה ב-2018, מקדמת פעולות ופרויקטים, שמסייעים בקידום המודעות והחינוך לערכים האולימפיים ובכללם ערכי השוויון, כבוד האדם, גיוון והכללה מחד ופעולות מעשיות למתן כלים וידע שיאיצו שילובן של נשים בספורט ובתפקידי ניהול בכירים מאידך.

הוועד האולימפי בישראל מהווה "מגדלור" ערכי אשר מציב מודל תפקודי בכל הנוגע לשוויון מגדרי, מוגנות גיוון והכללה לכל ארגוני הרוחב המאוגדים תחתיו.