אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2020

אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2020

מאת: הוועד האולימפי בישראל

*אמות המידה שלהלן מנוסחות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים

הקריטריונים המצ"ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי (המלצה מיום 03.12.2019), ואושרו על ידי קרן ההקדש לעידוד ספורטאים ב- 05.01.2020.

השתייכות לסגלים וקבלת מלגה (בין אם חד פעמית ובין אם לתקופה) כפי שיפורטו במסמך זה, מותנים בעמידה בכל הדרישות המקצועיות, הארגוניות, הייצוגיות, המשמעתיות, האתיות והמנהליות שיידרשו מהספורטאים על ידי האיגודים הרלבנטיים, הוועד האולימפי וזרועו המקצועית - היחידה לספורט הישגי.

תוקפם של קריטריונים אלה החל מה- 01.01.2020

למסמך אמות המידה המלא - הקליקו כאן !