ברק איתן

רו"ח איתן ברק

יו"ר ארגון הספורט עצמה, יו"ר ועדת הכספים של הוועד האולימפי בישראל, חבר דירקטוריון מרכז הספורט הלאומי הדר יוסף, יו"ר מרכז הספורט של אוניברסיטת בן גוריון, חבר הנהלת המועצה העליונה למניעת אלימות בספורט בספורט וחבר במליאת הארגון האירופאי להגינות בספורט.

במסגרת פעילותו בארגון האירופאי להגינות בספורט באירופה, לוקח חלק בקיום וארגון כנס בישראל בו ישתתפו נציגים של מדינות וארגונים אירופאיים . נושא הכנס: "ספורט ככלי לפיוס" – ספטמבר 2017.