הסברה שנתית למאמנים ולמעטפת התומכת התומכת בספורטאיות ובספורטאים – 18.1.2022

הסברה שנתית למאמנים ולמעטפת התומכת התומכת בספורטאיות ובספורטאים - 18.1.2022