היחידה לספורט הישגי

היחידה לספורט הישגי – כללי

 

היחידה לספורט הישגי בישראל הוקמה לאחר המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 1984, במשותף ע"י שלושה גופים: הוועד האולימפי, ההתאחדות לספורט בישראל ורשות הספורט והחינוך הגופני. בסוף שנת 1995 פורקה ההתאחדות לספורט והאיגודים יצאו לעצמאות ומאז משמשת היחידה לספורט הישגי כזרוע המקצועית של הוועד האולימפי בישראל  ומנהל הספורט.

 

מטרת היחידה לספורט הישגי:

להביא להצלחת הספורטאים הישראלים בתחרויות המטרה הבינלאומיות, כמו, המשחקים האולימפיים, אליפויות עולם ואליפויות אירופה.

 

תפקידי היחידה לספורט הישגי:

 

1)    סיוע וייעוץ לאיגודי הספורט בתכנון וביצוע, תמיכה ובקרה לתוכניות לטווח קצר וארוך של ספורטאי ההישג לקראת תחרויות המטרה.

2)    סיכום וניתוח תהליכי האימון והתחרויות.

3)    לתמוך ולטפח ספורטאים וענפים מועדפים דרך איגודי הספורט.

4)    לתמוך במאמנים ואנשי מקצוע בספורט ההישגי דרך איגודי הספורט.

 

 

בראש היחידה לספורט הישגי עומד מנהל היחידה ותחתיו מועסקים מתאמים מקצועיים אשר באים מרקע ספורטיבי תחרותי והישגי. כל מתאם מקצועי קיבל תחת אחריותו מספר ענפים אולימפיים, לרוב בהתאם לכישוריו ולידע עמו הגיע ליחידה.

 

תפקידי המתאם הענפי:

 

1.  מעקב ובקרה על ביצוע התוכנית המקצועית (הכנות אולימפיות).

2.  ריכוז, תיאום ושיתוף הידע המקצועי בענף הרלוונטי – כולל ארגון ההשתלמויות וימי העיון למאמנים וספורטאי ההישג בענף הרלוונטי

3.  תיאום מול המערכת הרפואית.

4. ריכוז נושאי הרוחב שתחת אחריותו.

 

לאורך השנים הורחבו משמעותית הנושאים בהם עוסקת היחידה, כחלק מהיותה גוף המטה בעל המומחיות בתחום הספורט ההישגי, ונוספו למתאמי היחידה מספר תפקידי רוחב כגון: מעטפת רפואית, ספורט נשים (Top Team), תחום הצעירים, תחום מדעי, מחשוב וכו'.

 

מנהלת הספורט ההישגי

 

מנהלת הספורט ההישגי הינה גוף משותף לוועד האולימפי בישראל ולמינהל הספורט אשר מטרתו ליצור שיתוף פעולה בקביעת המדיניות, המטרות, היעדים והתקציבים הנדרשים לספורט ההישגי בישראל; ולהבטיח את התנאים הדרושים להכנת הספורטאים למשחקים האולימפיים; על מנת להבטיח שההכנות למשחקים אלה ייעשו באופן מקצועי ומושלם. חברי המינהלת ממונים אחת לארבע שנים, בסיומה של כל שנה אולימפית; ומספר חבריה נקבעים במשותף על ידי שני הגופים.

 

תפקידיה העיקריים של המנהלת הם:

 

לסייע בתיאום ובפיתוח הספורט ההישגי לכל רמותיו, בשיתוף פעולה מלא עם איגודי הספורט השונים.

לאשר את התכנון הרב שנתי והשנתי ולפקח על הביצוע של היחידה לספורט הישגי עם ספורטאי ההישג ובשיתוף פעולה מלא עם האיגודים.

לעקוב אחרי ביצוע הליווי המקצועי הארבע שנתי של ספורטאים בעלי פוטנציאל להגיע למשחקים האולימפיים, באמצעות היחידה לספורט הישגי והאיגודים.

להמליץ  על קריטריוניים מקצועיים להשתתפות ספורטאי ישראל במשחקים האולימפיים בשיתוף פעולה עם איגודי הספורט בתאום ובאישור עם הוועד האולימפי בישראל, הגוף הבלעדי האחראי להכנתן ושיגורן של משלחות למשחקים האולימפיים.

לרכז את הטיפול במלגות התמיכה לספורטאים בשיתוף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר (מנהל הספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט).

 

חברי המנהלת

 

דני אורן – מנהל היחידה לספורט הישגי

שי אברהמי – מנכ"ל מכון וינגייט

גילי לוסטיג – מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

גילי אמיר – נציג הוועד האולימפי בישראל

 דודו מלכא – נציג מנהל הספורט

אנסטסיה גלושקוב  – נציגת ועד הספורטאים

שלמה סביה – נציג מנהל הספורט

 

 

בעלי תפקידים – מבנה היחידה לספורט הישגי

שנה פוסט אולימפית מהווה שנת מפתח בעבודת היחידה לספורט הישגי. מצד אחד היחידה, בשיתוף עם המאמנים הלאומיים ואיגודי הספורט, עמלים על סיכום והסקת מסקנות מהמחזור והמשחקים האולימפיים שחלפו ומצד שני מתחילים לתכנן ולבנות את תכניות העבודה לקראת המשחקים האולימפיים הבאים. השנה, כחלק מתהליך התכנון האסטרטגי ארוך הטווח שמנסה ליישם היחידה לספורט הישגי, החלו איגודי הספורט לבנות מודלים לפיתוח ספורטאים צעירים, תכניות מקצועיות והצבת יעדים גם לקראת המשחקים האולימפיים בפריז 2024.

 

שנת 2017 הייתה יריית הפתיחה לקראת המחזור האולימפי המוביל למשחקי טוקיו 2020. במהלך שנת 2018 תחל היחידה לספורט הישגי, בשיתוף איגודי הספורט האולימפיים להתמקד בספורטאים אשר יסומנו כבעלי פוטנציאל הצלחה במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. עם זאת, אנו לא שוכחים כי הצלחה לאורך זמן מחייבת השקעה בתשתית של הספורט ההישגי, קרי, ספורטאי הסגלים הצעירים של היחידה לספורט הישגי. אנו מאמינים כי השקעה בצוות האימון, הגדלת הניסיון הבין לאומי, והחרבת שירותי המעטפת להם זוכים הספורטאים הצעירים הינה הכרחית לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים בתחרויות המטרה.

 

היחידה לספורט הישגי, כגוף המקצועי המשותף לוועד האולימפי ומינהל הספורט, מחויבת בשקיפות מלאה ומתן דין וחשבון על פעילות הספורט ההישגי בישראל. לשם כך, מדי שנה יוצא לאור ספר היחידה המסכם את הפעילות וההישגים במהלך השנה החולפת, הפרויקטים הרוחביים אותם מפעילה היחידה. בנוסף, ספר היחידה מספק מידע באשר לתוכניות המקצועיות לקראת השנה הקרבה, נהלי העבודה, אמות המידה המעודכנות לסגלי ההישג ותחרויות המטרה בענפים ובגילאים השונים.

 

מצגת סיכום המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020

אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2022


לוגו משחקי טוקיו 2020

 

ספרי היחידה לספורט הישגי

 

ספר היחידה לספורט הישגי 2018 – 2019

ספר היחידה לספורט הישגי 2017 – 2018

ספר היחידה לספורט הישגי 2016 – 2017

תוכנית "אתנה טופ טים" 

 

תכנית "אתנה טופ טים" הינה תכנית של הוועד האולימפי בישראל – היחידה לספורט הישגי במסגרת הפרויקט הלאומי "אתנה" –לקידום ספורט הנשים בישראל.

 

מטרת הפרויקט הברורה והמוצהרת הינה – לשפר את הישגי הספורטאיות שלנו.

 

חזון : להוביל את מהפכת ספורט הנשים דרך ספורטאיות עילית.

 

מטרת תוכנית "אתנה טופ טים" הינה לסייע לספורטאיות להיכנס לסגלים האולימפיים ולהגיע להישגים בזירה הבינ"ל. כניסת ענפים חדשים בהם מתחרות נשים והעובדה כי ישנם ענפים במדינות שונות בעולם בהם ספורט הנשים עדין בהתפתחות ומספר הספורטאיות הפעילות בענף קטן ממספר הספורטאים הפעילים, מגדילה את הסיכוי להגיע להישגים ברמה הבינ"ל, לעומת הגברים.

במסגרת התכנית, היחידה לספורט הישגי, כזרוע המקצועית של הוועד האולימפי ומינהל הספורט, עובדת בשיתוף פעולה מלא עם האיגודים הרלוונטיים, הן בבחירת הספורטאיות המתאימות והן ביישום התוכניות עצמן ובתאום מלא עם מאמני הספורטאיות והספורטאיות. לראייה, הישגי הספורטאיות הישראליות בזירה הבינ"ל השתפרו בצורה משמעותית מאז תחילת הפרויקט.

 

בנוסף, תכנית "אתנה טופ טים" שמה לעצמה למטרה לסייע לאיגודי הספורט לשפר את התנאים של הספורטאיות הצעירות החברות בסגלי היחידה לספורט הישגי וזאת באמצעות סיוע בהכנת תוכניות מקצועיות, מתן מעטפת מקצועית שמטרתה להבטיח השתתפות בתחרויות בינלאומיות ובמחנות אימון עם מתחרות מחו"ל, מתן מעטפת רפואית, פסיכולוגית ותזונתית אופטימאלית, שדרוג המאמנים והמאמנות על ידי סדנאות והשתלמויות במסגרת ענפית או רב ענפית להרחבת בסיס הידע והקניית כלים להתמודדות עם הדרישות השונות. בנוסף, מסייעת התכנית לספורטאיות הסגל האולימפי בצרכים ייחודיים אשר עבורם אינן יכולות לקבל מענה במסגרת השתייכותן לסגלים במסגרת התכנית שמה היחידה לספורט הישגי דגש על הצרכים המיוחדים של הספורטאית הצעירה. רק ההבנה והקבלה, שנשים אינן דומות לגברים, לא מבחינה פיזיולוגית ולא מבחינה מנטאלית או נפשית, ושלהן איכויות שונות, מניעים שונים, תוצאות שונות וכלים שונים, תאפשר את מיצוי הפוטנציאל שלהן.

 

"כי ספורטאיות אינן ספורטאים ממין נקבה, אלא נשים העוסקות בספורט"

המחלקה לספורטאים צעירים: "פרויקט 2020" 

 

 

המחלקה לספורטאים צעירים ביחידה לספורט הישגי אחראית לניהול המקצועי של סגל הספורטאים והספורטאיות הצעירים המצטיינים, כמו גם לניהול המקצועי והארגוני של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים לנוער (YOG – חורף וקיץ) ולמשחקי הנוער האולימפיים האירופאיים (EYOF – חורף וקיץ). המחלקה לספורטאים צעירים שואפת לסייע לאיגודי הספורט לייצר מדיניות ארוכת-טווח לטיפוח הדור הבא של ספורטאי ההישג של ישראל, מדיניות המתבססת על מגוון הפלטפורמות והממשקים שיש כיום לאיגודים מול היחידה לספורט הישגי. ישנה שאיפה ברורה להגדיל משמעותית את משאבי הפרויקט על מנת לאפשר טיפוח מיטבי של דור העתיד.

 

המטרות העיקריות של הפרויקט

 

1)    סיוע לאיגודי הספורט במיון וטיפוח ספורטאים וספורטאיות בעלי פוטנציאל הישג גבוה, כשהיעד המרכזי הראשון הוא המשחקים האולימפיים בפריז 2024.

 

2)    שיפור הישגי ישראל בזירה הבינלאומית בגילאי עתודה, נוער וקדטים.

 

3)    הגדלה עקבית במספר הספורטאים והספורטאיות שיתקדמו מסגל הפרויקט אל הסגלים הבוגרים של היחידה לספורט הישגי ואל משלחות ישראל למשחקים האולימפיים בעתיד.

 

 

דרכי פעולה עיקריות:

 

1)    תמיכה בתכניות מקצועיות: תקציב התמיכה של הספורטאים הצעירים המשתייכים לפרויקט מיועד בעיקרו לסיוע בשדרוג התכנית המקצועית שלהם, בין היתר על מנת להגדיל את הניסיון הבינלאומי שלהם.

 

2)    שיפור המעטפת המדעית-רפואית של הספורטאים/ות הצעירים באמצעות תמיכה השוטפת בשירותי המעטפת הרפואית, ביצוע מבדקים פונקציונליים ועבודה עם ייעוץ מנטאלי.

 

3)    חיזוק ושיפור הידע המקצועי של המאמנים בכל הקשור לאימון צעירים באמצעות סדנאות ממוקדות ורוחביות.

מעטפת רב תחומית 

 

מתוך הכרה בחשיבות הרבה שיש להיבט הרפואי בתהליך הכנתו של הספורטאי למשחקים האולימפיים, מפעילה היחידה לספורט הישגי, בסיוע מכון וינגייט והוועד האולימפי בישראל מערכת רפואית ייחודית מקצועית של מיטב המומחים בתחום רפואת הספורט, הנותנת מענה בזמן אמת לכל בעיה המתעוררת אצל ספורטאי הסגלים האולימפיים.

 

לקראת המשחקים האולימפיים בסידני 2000 חבר הוועד האולימפי למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ומאז הוא מוכר כבית החולים האולימפי. לקראת משחקי בייג'ין 2008 הוקמה במכון וינגייט המרפאה האולימפית בראשות הרופאה אולימפית, ד"ר לובה גליצקיה. מאז ועד היום במסגרת ההסכם עם הוועד האולימפי המרפאה האולימפית משמשת כמרכז הרפואי בו מוענקת לספורטאי הסגל מעטפת רפואית מלאה. בנוסף, על מנת להקל על הספורטאים, קיים קשר עם מרפאות ואנשי מקצועי רפואי המעניקים את שירותיהם לספורטאים המרוחקים מהמכון.

 

כאמור, החברות בסגלי היחידה לספורט הישגי מאפשרת לספורטאים ליהנות משירותי המעטפת הרפואית,  במסגרתה עוברים הספורטאים בדיקות תקופתיות למעקב ובקרה כמו סקירה אורתופדית, ארגומטריה, אקו לב, בדיקות דם שגרתיות, וכו' אשר נותנות תמונת מצב רפואית המאפשרות להפנות את הספורטאי לגורמים המטפלים במידת הצורך ולמנוע פציעות עתידיות. כל התחום המנטאלי שודרג בשנים האחרונות והספורטאים היום נהנים מתמיכה וליווי הן אישי והן במסגרת אימון, מחנה אימונים ותחרויות בארץ ובחו"ל.

 

בנוסף, במסגרת זו ומאז החל שיתוף הפעולה עם בית חולים מאיר, הספורטאים זוכים לשירותים מיידים כגון בדיקות רפואיות, טיפולים בבית החולים במקרה של פציעה, צילומי רנטגן, בדיקות MRI ואולטרה סאונד, רופאים מומחים, ניתוחים, טיפולי פיזיותרפיה, עיסויים, מעקב תזונתי ועוד. בנוסף, הצוות הרפואי המטפל בספורטאים במהלך השנה מלווה אותם לתחרויות ומחנות אימון בחו"ל, במידת הצורך.

 

השתלמויות מאמנים

 

היחידה לספורט הישגי מקיימת השתלמויות מאמנים, פורומים מקצועיים וסדנאות מקצועיות למאמני נבחרות וליגת על במשחקי כדור ובענפים אישיים. כמו כן, היחידה לספורט הישגי מסייעת לאיגודים להוציא לפועל השתלמויות ענפיות. מטרת ההשתלמויות והפורומים הינה שיפור הידע התיאורטי של המאמן, לימוד היבטים טכניים וטקטיים, טיפוח דיונים מקצועיים בין אנשי המקצוע המובילים בתחום. היחידה לספורט הישגי מקיימת בנוסף גם סדנאות מנטליות למאמנים בשיתוף פרויקט Top Team ופרויקט צעירים.

 

חדשנות טכנולוגית

 

היחידה לספורט הישגי שמה דגש רב של שימוש בטכנולוגיות חדשניות במטרה להביא לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים בזירה הבין לאומית. הנחת העבודה של היחידה לספורט הישגי, המתבססת בין היתר על ממצאי מחקרה של פרופ' וירל דה בושר (Prof. Veerle De Bosscher) לבחינת הספורט ההישגי בישראל, הינה שתחום המחקר והחדשנות בספורט יכול לספק יתרון יחסי במרוץ הספורטיבי מול מדינות אחרות. מדינת ישראל הינה מהמדינות המובילות בעולם בתחום היוזמות והחדשנות הטכנולוגית בכלל ובתחום הספורט בישראל. המטרה של היחידה לספורט הישגי הינה ליצור Ecosystem בין היזמים, הסטראוטאפים והחברות המפתחות מוצרים חדשניים בתחום ה- Performance Enhancement  ו- Sport analytics לעולם הספורט ההישגי. הוועד האולימפי בישראל והיחידה לספורט הישגי שואפים לקיים פרוייקטים שונים שיבטיחו מצב של Win –Win  לשני הצדדים – היזמים/ החברות יוכלו לקיים Beta- site על מנת לבחון ולשדרג את המוצר שלהם ומצד שני הספורטאים יתנסו בשימוש במוצר חדשני אשר עשוי להביא לשיפור ביכולות המקצועיות שלהם.

 

כיום מקיימת היחידה לספורט הישגי מספר פיילוטים עם מספר חברות בכמה ענפי ספורט שונים. במסגרת יוזמה זו צוות היחידה לספורט הישגי, בסיוע המחלקה לרפואה ומחקר במכון וינגייט, בוחנים את המוצר המוצע ואת הדרכים בהם המוצר עשוי לקדם ולסייע לשיפור הישגי הספורטאים. לאחר מכן מתבצע חיבור לענפי הספורט הרלוונטיים ובמידת הרצון המשותף, יוצא לדרך פיילוט במעקב שוטף של היחידה לספורט הישגי. היחידה לספורט הישגי מקווה להרחיב את שיתופי הפעולה בשנים הבאות על מנת לבסס את השימוש בטכנולוגיות חדשניות באימון הספורטאים וספורטאיות ההישג בישראל.

 

הקוד הרפואי של התנועה האולימפית בעבריתלגיליונות הניוזלטר המדעי – רפואי ולמאמרים מקצועיים – הקליקו כאן !