תוכניות הכשרה מקוונות של הוועד האולימפי הבין-לאומי (IOC)

מאת: הוועד האולימפי בישראל

הוועד האולימפי בישראל מעניק לספורטאי הסגלים האולימפיים שלו מעטפת רפואית-מדעית נרחבת שמקיפה 6 תחומי ידע מרכזיים. לכל אחד מענפי הספורט המועדפים בסגלים האולימפיים צמודה נבחרת של אנשי רפואה ומדע שתפקידה להבטיח את בריאותם ואת כשירותם של הספורטאים.

במטרה לפתח את הידע ואת הכישורים המעשיים של אנשי המקצוע, אנו נעזרים בתוכניות הלימוד הייחודיות של הוועדה הרפואית והמדעית ושל הוועד האולימפי הבין-לאומי. 

היבט חשוב נוסף, המהווה חלק בלתי נפרד בבריאותם הנפשית ובבטיחותם האישית של הספורטאים, הינו מוגנות בספורט. כדי להבטיח סביבה בטוחה הן בשדה האימונים והן בעת קבלת השירותים הרפואיים, הוועד האולימפי בישראל מחויב להקנות הכשרה מתאימה לאנשי המקצוע בתחום זה אשר עולים בקנה אחד עם המדיניות והקוד האתי של התנועה האולימפית.

במהלך השנים 2023-2022, 7 אנשי מקצוע שעובדים עם ספורטאי הסגלים האולימפיים של ישראל הוסמכו על ידי הוועד האולימפי הבין-לאומי לאחר שהשלימו את לימודיהם בתכניות המקוונות של sportsoracle:

IOC Certificate in Safeguarding Officer in Sport – עו"ד אורי קידר, עו"ד דנה נחמן

IOC Diploma in Mental Health in Elite Sport – ד"ר תומר גוטמן

IOC Diploma in Sports Nutrition – תמר אשלגי אמירי, בן-אל ברקוביץ

IOC Diploma in Physical Therapies – יוסי בלייר, אלון יחיאל

הוועד האולימפי בישראל מודה ל-Olympic Solidarity על הענקת המלגות למשתתפים. כולם השלימו את לימודיהם בהצלחה ומיישמים כיום את הכלים שצברו בעבודתם עם הסגלים האולימפיים, ומשתפים את הידע עם עמיתיהם במעטפת הרפואית-מדעית במטרה להשפיע על מעגל רחב יותר של ספורטאים.