בבית האולימפי בלוזאן, התקיים טקס הענקת תעודות לקציני מוגנות בספורט של הוועד האולימפי הבינלאומי

מאת: הוועד האולימפי בישראל

אתמול נערך בבית האולימפי בלוזאן, טקס הענקת תעודות לקציני מוגנות בספורט שהוסמכו על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי. עו״ד דנה נחמן ועו״ד אורי קידר היו נציגי הוועד האולימפי בישראל בקורס זה שמשכו כשנה בקירוב וסיימו אותו בהצלחה.

למותר לציין כי מוגנות הינה יעד אסטרטגי בוועד האולימפי בישראל . אנו רואים במרחב אימון ותחרות מוגנים ובטוחים זכות יסוד של הספורטאים ואנו פועלים בדרכים מגוונות להטמיע את הידע מחד ולהוות כתובת מוסמכת עבור הספורטאים והאיגודים מאידך.