הוועדה לשוויון מגדרי – סיכום שנות הפעילות 2018-2019

מאת: הוועד האולימפי בישראל

להלן סיכום עיקרי פעילות הוועדה לשוויון מגדרי בשנים 2018-2019

 

 • ביסוס הוועדה ותפקידיה בוועד האולימפי בישראל – הוגדרו החזון ותעודת הזהות שלנו, עוצב הלוגו כמניפסט הוועדה ונפתחה לשונית הוועדה לאתר הוועד האולימפי בישראל בה ניתן לקרוא ולהוריד את כלל הפרסומים.
 •  

 • כתיבת ופרסום התקנון למניעת הטרדה מינית וקידום המוגנות בספורט, בוצעה השתלמות משפטית למנכ״לי איגודי הספורט ע״י עו״ד אורי קידר, ראש הצוות המקצועי שכתב ועמל על תקנון חשוב זה , וע"י עו״ד אפרת נחמני בר מהמרכז לכבוד האדם. הוצג מודל ההטמעה למנכ"לים במרכזים ובאיגודים תחת הוועד האולימפי בישראל הקורא לאימוץ התקנון, מינוי ממונה, הסמכתה וקיום הסברה והדרכה. התקנון ועיקריו, הועברו לאיגודים כמו גם איגרת  לספורטאיות. ים הועברו בצורות מגוונות.
 •  

 • מונתה ממונה למניעת הטרדות מיניות וקידום המוגנות בספורט בוועד האולימפי בישראל שהוכשרה והוסמכה לתפקיד במרכז הישראלי לכבוד האדם
 •  

 • נכתבה האמנה לשוויון מגדרי כמסמך ערכי ונורמטיבי מנחה בפעולת הוועד האולימפי בישראל לקידום השוויון המגדרי. אשר אושרה ע"י האסיפה הכללית והנהלת הוועד האולימפי בישראל. בוצעה השקה  בטקס וחתימה עליה במעמד יו"ר ומנכ"ל הוועד האולימפי, ראשי וועדות, מנכ"לי האיגודים והמרכזים, מנהל היחידה לספורט הישגי, נציג משרד התרבות והספורט, ספורטאים ועוד   
 •  

 • קיימנו את הוועידה הבינלאומית הראשונה לספורט ומגדר, ששמה זרקור על האתגרים בספורט הנשים על מנת להעלות את המודעות לקידום השוויון בין המינים בספורט, לשמוע על האתגרים המגדריים ודרכי ההתמודדות מאנשי אקדמיה ומספורטאיות מעוררות השראה בארץ ובעולם
 •  

 • קיימנו את  החידון האולימפי לשנת 2019 בסימן נשים. אירוע מרשים שהעלה את המודעות למצוינות של נשים בספורט בכלל  ושל  שיאניות ומדליסטיות אולימפיות בארץ ובעולם בפרט. לאירוע קדמה פעילות חינוכית והסברתית ומפגש עם כ- 500 סטודנטים לחינוך גופני במכללות האקדמיות: וינגייט, מכללת קיי, סמינר הקיבוצים וושינגטון.
 •  

 • נפתח קורס דירקטוריות וניהול ספורט לנשים מובילות (אחד מתוך שניים שאושרו), על מנת להאיץ שילובן בעמדות מפתח במנהלות במרכזים, באגודות הספורט, בענפים השונים, באיגודים ובאגודות. הקורס יקנה תעודת הסמכה מוכרת לתפקיד דירקטור/ית  ובה בעת, ישלב ידע ופרקטיקה מעולם הספורט.
 •  

 • אימצנו את  התכנית האסטרטגית של התנועה האולימפית לקידום השוויון המגדרי. והתחלנו עבודת מטה להטמעת 25 המלצות הוועד האולימפי הבינ"ל וכתיבת תקינה מגדרית לוועד האולימפי בישראל כנגזר מהם ע"י ד"ר מירה חניק והדוקטורנטית יעל שפירא..
 •  

 • ייצוג הולם – נכתב נייר עמדה שהוגש ליו"ר/מנכ"ל עם המלצה לשנות את הרכב הנהלת הוועד האולימפי בישראל, כך שייצוג הנשים יעמוד על 30% לפחות
 •  

 • הוגש נייר עמדה והמלצות בנושא שוויון ההזדמנויות לספורטאיות עקב הריון ולידה
 •  

 • תקשורת – כתבות ומאמרים יזומים להעלאת המודעות לפעילות לצמצום הפערים בין נשים לגברים בוועד האולימפי בישראל
 •  

 • השתתפות בכנסים והרצאות – ייצוג התפישה ופעילות הוועד האולימפי בישראל להאצת השוויון וקידום ספורט הנשים בישראל כמו גם פעולות חינוך להעמקת הידע והמודעות בקרב תלמידים וסטודנטים.
 •  

 • נרקמו שיתופי פעולה מול גופים ממשלתיים וגופי סמך ובראשם משרד התרבות והספורט, אתנה, המכללה האקדמית בווינגייט, הרשות לקידום מעמד האישה, עמותת שקיפות בינ"ל ישראל ועוד…
 •  

חובה נעימה היא לי התודות!

תודה אישית ליו"ר יגאל כרמי ולמנכ"ל גילי לוסטיג על הגיבוי, התמיכה והעזרה הבלתי מסויגים.

תודה ליעל ארד יו"ר ועדת הספורט על שותפות לקידום הנושאים המגדריים.

תודה לפרופ' רוני לידור וסיגלו על הרתמות חשובה להטמעת השוויון המגדרי במכללה האקדמית בוינגייט ומחצה לה.

תודה לברוריה ביגמן על עבודה חשובה מול התקשורת וייזום פרויקטים

תודה לכל עובדי הוועד האולימפי בישראל –יונה, קובי, שמוליק, אשר סייעו ונרתמו, בנפש חפצה

תודה לשלומית ניר-טור הממונה על ההטרדות המיניות וקידום המוגנות בספורט על פועלה החשוב

תודה לדני וסהר מהיחידה לספורט הישגי על שיתוף הפעולה והסיוע לכל נושא בו פניתי לשם קידום והטמעת השוויון המגדרי בוועד האולימפי בישראל

תודה לעו"ד אורי קידר על תוצרי עבודתו האיכותית (פרו בונו)

תודה לירדן הר לב על סיועה ומעורבותה בוועידה הבינלאומית הראשונה לספורט ומגדר, קיום החידון האולימפי לשנת 2019 בסימן נשים והיותה הקשר של הוועדה עם גורמי המטה ב- IOC .

תודה לנורית שרביט ועומרית ינילוב על שותפות אמיצה בדרך המשותפת,  תודה  לכל אחת ואחד מחברי הוועדה אשר עושים כמיטב יכולתם בוועדה ומחוצה לה לקידום פעולותיה

תודה לספורטאי העבר רון קפלן על עיצוב הלוגו (פרו בונו)

תודה לאנשים רבים וטובים "באמצע הדרך" המסייעים מאחורי הקלעים

ואחרונה אך ראשונה בסיוע וקידום הוועדה  – ורד בוסקילה.

 

בברכת ספורט שווה,

 

סוזי יוגב 
יו"ר הוועדה לשוויון מגדרי

 

סוזי יוגב