גולדשטיין משה (גולדי) – גזבר כבוד

גולדשטיין משה

גולדשטיין משה

גולדשטיין משה

גזבר הכבוד של הוועד האולימפי בישראל מחודש ספטמבר 2018.

חבר הנהלת הוועד האולימפי בישראל, כנציג הנהלת ההתאחדות לכדורגל בישראל.

סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת אלביט מערכות בע"מ.

חבר דירקטוריון במרכז הספורט הלאומי הדר יוסף וחבר דירקטוריון ב"כור גמל".

גזבר תנועת מכבי עולמי, חבר מזכירות וחבר הנהלה, חבר בהנהלת מרכז מכבי .