בימים אלה הוועד האולימפי בישראל,  החל בהליך איתור מועמדות לקורס דירקטוריות וניהול ספורט לנשים מובילות. בשנים האחרונות פועל הוועד האולימפי בישראל לקידום ושיפור

 תחום ניהול הספורט בישראלעם דגש על שילובן של נשים בתפקידי ניהול שונים.

אחת הדרכים שמצאנו לנכון לקידום שילובן ושותפותן של מנהלות בעמדות מפתח באגודותבמרכזים ובאיגודי

הספורט על ענפיו השוניםהיא הקמת קורס ייחודי אשר יקנה תעודת הסמכה מוכרת לתפקיד דירקטור/ית ובה 

בעתישלב ידע ופרקטיקה מעולם הספורט.  עד כה הוכשרו והוסמכו לתפקיד דירקטור/ית 47 נשים ו-7 גברים. 

בימים אלה החל האיתור לקורס השלישי.לפניכם הקול קורא וטופס ההרשמה