אודות

הוועד האולימפי בישראל הוא הגוף העליון שמאגד את כל הענפים האולימפיים בישראל, ומוכר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי כוועד אולימפי לאומי של מדינת ישראל. הארגון הוקם ב-1933 כוועד אולימפי הארץ ישראלי, ושנה לאחר מכן קיבל את הכרת הוועד האולימפי הבינלאומי. בשנת 1951 הוקם מחדש, ובראשית 1952 הוכר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי. באותה שנה יצאה המשלחת הראשונה למשחקים האולימפיים בהלסינקי.

תפקידו העיקרי של הוועד האולימפי בישראל הוא לארגן את השתתפותם של ספורטאים ישראלים במשחקים האולימפיים ובתחרויות רב-ענפיות אחרות המתקיימות בחסות הוועד האולימפי הבינלאומי או הפדרציות היבשתיות ואת הכנות הספורטאים לקראתן.
הוועד האולימפי בישראל הוא בעל הסמכות הבלעדית להחליט על הרכב המשלחות האולימפיות של ישראל למשחקי הקיץ והחורף לבוגרים ולנוער.

מאז הלסינקי 1952 השתתפה ישראל בכל משחקי הקיץ האולימפיים, למעט מוסקבה 1980, בה הצטרפה ישראל לחרם האמריקני. החל מ-1994 משתתפת ישראל באופן קבוע במשחקי החורף האולימפיים. ב-2010 השתתפה ישראל במשחקים האולימפיים הראשונים לנוער בסינגפור.

מאז הלסינקי 1952  ועד ריו 2016 השתתפה ישראל  ב-17 משחקים אולימפיים ולישראל 13 מדליות אולימפיות.

ב-1984 הקים הוועד האולימפי בישראל יחד עם רשות הספורט, (היום מנהל הספורט) והמועצה להסדר ההימורים בספורט, את היחידה לספורט הישגי, הזרוע המקצועית שלו האחראית על הכנת הספורטאים למשחקים האולימפיים וזו הממליצה על הקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים, תוך שימת לב מיוחדת על ההצלחה בתחרויות המטרה: אליפויות עולם, אליפויות אירופה מעבר לתרבות הספורט והאולימפיזם נמדד ועד אולימפי בהישגיו. הצלחה במשחקים אולימפיים היא בהדגש של זכייה במדליות והגעה לגמרים אולימפיים.


תפקידיו של הוועד האולימפי בישראל:

1.      אחראי על השתתפות ספורטאי ישראל במשחקים אולימפיים.

2.      אחראי להפצת הרעיון האולימפי. הספורט כאמצעי לשיפור איכות החיים והסביבה ולקירוב בין עמים ואנשים, תוך דגש על הערכים האולימפיים של מצוינות, הישגיות , סולידאריות, שוויון, אי אפליה והגינות.

3.      אחראי לבניית אסטרטגיה ארוכת טווח למימוש הפוטנציאל של הספורט ההישגי, ברמה ההישגית הגבוהה ביותר ועוסק בספורט ההישגי ומקיים את האקדמיה האולימפית.

4.      מטפח, משמר ומלווה את ספורטאי העילית של ישראל לאורך  מחזור של ארבע שנים, מתחילתו ועד סופו, תוך טיפול בצרכי ספורטאים אלו.

5.      מייצג את הספורט האולימפי בפרט ואת הספורט ככלל בציבוריות הישראלית ובעולם.

6.      מוביל את איגודי והתאחדויות הספורט בישראל. מנחה דרך, מחזק ומשמש משענת נאמנה בעת משבר.

נציגות הנשים.


דרכי עבודה

1. ספורט הישגי – הוועד האולימפי בישראל פועל באמצעות הזרוע המקצועית שלו, היחידה לספורט הישגי למימוש תפקידו המרכזי של טיפוח הספורט ההישגי והכנת ספורטאי ישראל למשחקים האולימפיים. היחידה לספורט הישגי מוציאה לפועל את החזון והאסטרטגיה של הוועד האולימפי.

בין תפקידיי היחידה – קביעת מטרות ויעדי המשלחות האולימפיות ותרגומן לקריטריונים מקצועיים ואובייקטיביים על פיהם נקבעים הספורטאים שיכללו במשלחות, העמדת מערכת מקצועית לרשות איגודי והתאחדויות הספורט המכינה בשיתוף פעולה איתם את תוכנית ההכנות האולימפיות ומלווה את ביצוען, איתור והכשרת דור העתיד של ספורטאי ההישג.


2. הפצת הרעיון האולימפי  –  בעזרת מרכז המבקרים החוויה אולימפית – אין ספק שזוהי אחת מגולות הכותרת של פעילות הוועד האולימפי בישראל בשנים האחרונות. מרכז מבקרים חוויתי בנושא ספורט ברמה עולמית המשמש לקידום הרעיון האולימפי וטיפוח המצוינות בספורט.

בנוסף מקדיש הוועד האולימפי בישראל תשומת לב מיוחדת לפרויקט האולימפיזים שעיקרו הפצת הרעיון האולימפי והערכים האולימפיים בקרב תלמידי בתי ספר ומכללות.


3. טיפוח ספורטאי על  – המטרה היא הרחבת מעטפת התמיכה הקיימת,  מלגה חודשית בתקופת הפעילות הספורטיבית, חינוך אקדמי, סיוע בהשמה, מתן התייחסות דאגה לעתיד הספורטאי לאחר פרישתו בפרויקט היום שאחרי. כל זאת באמצעות ועדת הספורט של הוועד האולימפי בישראל. נמשיך בחיזוק והרחבת המעטפת הרפואית המלאה לספורטאי הסגל האולימפי (מרפאה אולימפית במכון וינגייט ובי"ח "מאיר" בכפר סבא). בנוסף, הוועד האולימפי  בישראל פועל ליישום תוכנית לחיזוק החוסן המנטלי, נושא חדשני המבטיח שיפור ברמת הספורטאים וזאת בהובלת ועדת הספורט.

לצד התמיכה בספורטאים בוגרים וככל שהמשאבים יאפשרו, נפנה תמיכה רוחבית לטיפוח הנוער ההישגי וזאת כדי להכינו מקצועית ומנטלית לתחרויות בוגרים ולהקנות לו ניסיון תחרותי בינלאומי.


4. טיפוח מאמנים וצוותים מקצועיים  –  הוועד האולימפי בישראל מעודד טיפוח מקצועי ברמה ההישגית הגבוהה ביותר של מאמנים, מטפלים רפואיים, פסיכולוגים של הספורט, פיזיולוגים ועוד. זאת כדי להביא את תחום האימון והתמיכה לרמה העולמית הגבוהה ביותר.


5. מניעת שימוש בחומרים אסורים בקרב ספורטאים  –  בהתאם לקו המנחה של הוועד האולימפי הבינלאומי והגוף המוביל בעולם WADA, נפעל לפיקוח הדוק וזאת כדי למנוע תחרות לא הוגנת, מניעת פגיעה בבריאות הספורטאים, הבלטת הספורטאים הנקיים ושמירה על המוניטין של הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית. בנוסף, מאבק בלתי מתפשר בניסיונות להטות תוצאות ספורט והימורים בלתי חוקיים.


6. קשר ממשלה וועד אולימפי – הספורט בעקרון מתנהל באמצעות התאחדויות, איגודים ואגודות. למדינה תפקיד חשוב בבניית תשתית, הקצבות כספיות וחקיקה ראויה. שיתוף הפעולה עם הממשלה הוא מבורך ורצוי אך יש לזכור ולהדגיש שהספורט האולימפי אוטונומי ותפקידו של הוועד האולימפי הוא לשמור על עצמאות זו בעדיפות עליונה. הדבר ייעשה תוך שמירה קפדנית על העקרונות אותם קובעים הגופים הבינלאומיים מכוחם אנו שואבים סמכותנו.


7. איתנות פיננסית – כדי לקיים את מטרותיו על הוועד האולימפי בישראל לעסוק באופן יזום ושוטף בגיוס תמיכה כספית מגורמים ממשלתיים, עסקיים ותורמים. פעילות זו היא מעמודי התווך של העשייה היומיומית ועיקר המאמץ נעשה בעולם העסקי ובעולם התרומות.


8. מבנה ההנהלה –הנהלת הוועד האולימפי בישראל הגדילה במהלך 2017 את מספר נציגי התאחדויות הספורט והאיגודים בהנהלה ואת נציגות הנשים.